Przejście na zaopatrzenie emerytalne funkcjonariuszyPrzejście na zaopatrzenie emerytalne funkcjonariuszy

W czwartek 25 lutego 2022 roku w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji zdania obowiązków dowódcy JRG i przejścia na zaopatrzenie emerytalne trzech funkcjonariuszy, którzy po długoletniej służbie odchodzą na zaopatrzenie emerytalne.

Wyjazdy OSP związane z pomocą Ukrainie kwalifikowane jako działania ratowniczeWyjazdy OSP związane z pomocą Ukrainie kwalifikowane jako działania ratownicze

W związku z licznymi pytaniami strażaków-ochotników oraz samorządowców, w uzgodnieniu z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej, potwierdzamy, że wszelkie działania Ochotniczych Straży Pożarnych związane z pomocą Ukrainie i uchodźcom z Ukrainy są kwalifikowane jako działania ratownicze (miejscowe zagrożenia).  

Opublikowano rozporządzenie dotyczące świadczenia ratowniczego dla strażaków ratowników OSPOpublikowano rozporządzenie dotyczące świadczenia ratowniczego dla strażaków ratowników OSP

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych strażakowi ratownikowi OSP przysługuje świadczenie ratownicze (corocznie waloryzowane) z tytułu wysługi lat w OSP w wysokości 200 zł.

Zasady przygotowania strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych do udziału w działaniach ratowniczychZasady przygotowania strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych do udziału w działaniach ratowniczych

W związku z wejściem w życie ustawy o ochotniczych strażach pożarnych nadbryg. Andrzej Bartkowiak Komendant Główny PSP w dniu 3 lutego 2022 roku zatwierdził „Zasady przygotowania strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych do udziału w działaniach ratowniczych”.