Lubaczów998 Aktualności Rekordowa liczba 668 wozów strażackich dla jednostek OSP w 2023 r.

Rekordowa liczba 668 wozów strażackich dla jednostek OSP w 2023 r.

Rekordowa liczba 668 wozów strażackich dla jednostek OSP w 2023 r. post thumbnail image

14 lutego 2023 roku na placu przed OSP Otwock – Jabłonna obyła się konferencja prasowa z udziałem premiera RP Pana Mateusza Morawieckiego, ministra SWiA Pana Mariusza Kamińskiego, minister Klimatu i Środowiska Pani Anny Moskwy oraz komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadiera Andrzeja Bartkowiaka, dotycząca wsparcia dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

Konferencję prasową rozpoczął premier RP Pan Mateusz Morawiecki słowami: „ Mundur strażaka oznacza szacunek i zaufanie, a polscy strażacy budzą podziw na całym świecie, gdy niosą pomoc ofiarom kataklizmów, takich jak ostatnie trzęsienie ziemi w Turcji i Syrii. Bardzo dziękuję wszystkim polskim strażakom – zarówno członkom OSP, jak i zawodowcom z Państwowej Straży Pożarnej, którzy swoją służbą i odwagą chronią Polaków i dbają o dobre imię Polski. Rząd Prawa i Sprawiedliwości ma najwyższy szacunek do Waszej pracy. Doskonale wiemy, że remizy i drużyny strażackie to centra aktywności w tysiącach miejscowości w całej Polsce, dlatego modernizujemy je i przekazujemy im sprzęt oraz środki gaśnicze.”

Szef MSWiA Pan Mariusz Kamiński podkreślił natomiast: “Ustawa o OSP wprowadza niezwykle korzystne rozwiązania dla druhów, między innymi dodatek emerytalny dla zasłużonych druhów – w oparciu o ustawę wydano już blisko 100 tys. pozytywnych decyzji. 668 wozów dla OSP to wielka, wspaniała inwestycja w bezpieczeństwo nas wszystkich. To oddanie w najlepsze ręce – naszych obywateli – cennego sprzętu, który będzie ratował ludzkie życie i mienie”.

„Od 2016 roku systematycznie dofinansowujemy zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia jednostek OSP. Jest to przede wszystkim zakup lekkich, średnich i ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych. Dotychczas dofinansowaliśmy zakup blisko 3 tys. wozów strażackich dla jednostek OSP w całej Polsce. W 2023 roku, w ramach Ogólnopolskiego Programu Finansowania Służb Ratowniczych, dofinansujemy zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla 668 jednostek OSP za kwotę 305,5 mln zł.”  – podkreśliła Pani minister Anna Moskwa.

Równocześnie w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) w całej Polsce zostały uruchomione nabory wniosków dla jednostek OSP na zakupy sprzętu i wyposażenia – tj. środki ochrony osobistej, sprzęt łączności, sprzęt uzbrojenia i ratowniczo-gaśniczy. Celem programu jest podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych, poprzez doposażenie jednostek OSP w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii, których skutki zagrażają życiu, zdrowiu, mieniu lub środowisku naturalnemu.

Przeznaczyliśmy na to ponad 62 mln zł, co pozwoli dofinansować ponad 3300 jednostek OSP w całym kraju. Nabory wniosków zostały uruchomione w każdym województwie i już teraz można składać wnioski – powiedziała Pani minister, która zwróciła także uwagę, że dzięki dotacjom z WFOŚiGW, które pokrywają 100% kosztów zakupu, OSP mogą uzupełnić niedobory w swoich magazynach.

Komendant główny PSP podkreślając znaczenie PSP i OSP skierował do zebranych słowa: „… chciałem podziękować rządzącym za zrozumienie naszych potrzeb. Straż Pożarna, zarówno ochotnicza jak i państwowa jest fundamentem bezpieczeństwa obywateli… Pan Premier Mateusz Morawiecki wspominał o Turcji. Wcześniej były jeszcze spektakularne akcje w Szwecji, Grecji i Francji. Te akcje są możliwe także dzięki naszym braciom z Ochotniczej Straży Pożarnej. Im oni są mocniejsi, tym my jesteśmy mocniejsi…
Wielkie podziękowania dla Pana premiera Morawieckiego, Pana ministra Kamińskiego oraz Pani minister Moskwy za to wsparcie. Obiecujemy, że ten sprzęt będzie wykorzystany w sposób jak najlepszy.”

Korzystając z możliwości przebywania w powiecie otwockim, komendant główny PSP udał się na wizytę do Komendy Powiatowej PSP w Otwocku. Oprócz zwiedzenia jednostki, komendant poświęcił swój czas na rozmowy z obecnymi w miejscu pracownikami cywilnymi oraz strażakami. Do poruszanych tematów należała m.in. historia PSP oraz bieżąca sytuacja działań z jednoczesnym zwróceniem uwagi na istotną rolę nowoczesnego rozwoju formacji.

Opracowanie: Wydział Prasowy KG PSP
Zdjęcia: kpt. Grzegorz Trzeciak KG PSP

Grafika: MKiŚ

Zobacz także: