Lubaczów998 Aktualności Sejmik DiMDP woj. podkarpackiego – Stalowa Wola 2023

Sejmik DiMDP woj. podkarpackiego – Stalowa Wola 2023

Sejmik DiMDP woj. podkarpackiego – Stalowa Wola 2023 post thumbnail image

W sejmiku uczestniczyć będą 4-osobowe delegacje dziecięcych i młodzieżowych drużyn pożarniczych wraz z 1 opiekunem drużyny z terenu województwa podkarpackiego. Przewidywany udział 100 delegacji tj. 400 dzieci i młodzieży oraz 100 opiekunów.

Udział drużyny w sejmiku należy zgłosić do ZOW ZOSP RP w Rzeszowie za pośrednictwem poczty elektronicznej na formularzu zgłoszeniowym wg wzoru stanowiącym załącznik do niniejszej informacji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 sierpnia 2023 roku. Adres poczty e-mail ZOW ZOSP RP jak w zakładce obok.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na sejmiku o przyjęciu zgłoszenia będzie decydować kolejność zgłoszenia.

Ponadto organizatorzy proszą o przesłanie wraz ze zgłoszeniem, wypełnionej ankiety tematycznej dot. propozycji tematów-problemów do omówienia w czasie trwania sejmiku – wzór ankiety w załączeniu.

Wzory dokumentów do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Ankieta 

ZOW ZOSP RP w Rzeszowie

                

Zobacz także: