Lubaczów998 Aktualności Otwarcie nowej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Narolu

Otwarcie nowej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Narolu

Otwarcie nowej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Narolu post thumbnail image

10 lipca br. w Narolu w powiecie lubaczowskim miał miejsce uroczysty apel z okazji poświęcenia i oddania do użytku budynku remizy dla miejscowej jednostki ochotniczej straży pożarnej. Uroczystość połączona była z obchodami gminnego Dnia Strażaka.

W uroczystości udział wzięli m.in.: wiceminister w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, poseł na Sejm RP – Anna Schmidt, zastępca podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP –  st. bryg. Janusz Jabłoński, starosta lubaczowski –  Zenon Swatek, komendant powiatowy PSP w Lubaczowie –  mł. bryg. Wojciech Wus, burmistrz miasta i gminy Narol –  Grzegorz Dominik, wiceprezes zarządu oddziału wojewódzkiego ZOSP RP województwa podkarpackiego – dh Witold Kazienko, radni powiatowi i gminni, przedstawiciele służb, władze i delegacje OSP z terenu gminy Narol.

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku zastępcy podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Januszowi Jabłońskiemu oraz wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego. Przybyłych na uroczystość gości przywitał burmistrz miasta i gminy Narol –  Grzegorz Dominik.

Podczas uroczystego apelu zasłużeni druhny i druhowie odebrali medale, odznaczenia i wyróżnienia, po czym nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi i oficjalne otwarcie remizy. Poświęcenia nowego obiektu dokonał ksiądz Sławomir Szewczak proboszcz parafii pw. Św. Marii Magdaleny w Młodowie. W swoich przemówieniach zaproszeni na uroczystość goście podziękowali druhom za codzienną, wytrwałą służbę na rzecz lokalnej społeczności, życząc wszelkiej pomyślności w realizacji dalszych planów i zamierzeń.

Opracował: mł. bryg. Wojciech Wus, KP PSP Lubaczów
Zdjęcia: Witold Buczko

Zobacz także:

Narada kadry kierowniczej Państwowej Straży PożarnejNarada kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej

W dniach 17-18 października 2022 r. w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej PIB w Józefowie odbyła się narada kadry kierowniczej PSP z udziałem komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadiera. Andrzeja Bartkowiaka, zastępców komendanta głównego PSP, dyrektorów biur Komendy Głównej PSP oraz komendantów wojewódzkich i szkół PSP.

Bezpieczeństwo w sezonie zimowymBezpieczeństwo w sezonie zimowym

W ostatnich miesiącach strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Lubaczowie odbyli szereg spotkań z młodzieżą w ramach prezentacji zawodu strażaka oraz przeprowadzenia pogadanek związanych z szeroko pojętą ochroną przeciwpożarową. Spotkania prowadził kpt. Marek Chomyszyn – zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Lubaczowie.